บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

SMART TABS

จุลินทรีย์ชนิดเม็ดเข้มข้น

คุณสมบัติ

SMART TABS เป็นชีวินทรีย์สายพันธุ์ธรรมชาติ ที่ผ่านการคัดเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่มีประโยชน์ มีความเข้มข้นของปริมาณเชื้อ 2.9 x 1011 เซลล์/กรัม ผลิตโดยเทคโนโลยีทันสมัยจากสหรัฐอเมริกาอยู่ในรูปแบบเม็ดฟู่สามารถใช้งานได้ทันที
SMART TABS ประกอบด้วย ชีวินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตเอนไซม์ ย่อยสลายสาร อินทรีย์ในรูปคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนและย่อยสลายสารอนินทรีย์ โดยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่มีอันตราย
SMART TABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม จากสถาบัน ATCC (American Type Culture Collecting) ประเทศสหรัฐอเมริกา

SMART TABS แก้ปัญหาให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็น

• ปัญหาคราบไขมัน บริเวณครัวที่ทำอาหาร โต๊ะ และพื้นห้องครัว
• ปัญหาอ่างล้างจาน ท่อน้ำอุดตันจากไขมันและเศษอาหาร
• ปัญหากลิ่นเหม็นจากอ่างล้างจาน ท่อน้ำ
• ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน และพาหะนำโรคต่างๆ
• ปัญหากลิ่นเหม็นและคราบสกปรกในห้องน้ำ
• ปัญหาชักโครกเต็ม กดน้ำไม่ลง
• ปัญหากลิ่นเหม็นจากห้องขยะ

อัตราการใช้

ห้องครัวบ้านพักอาศัย 1 เม็ด / 1 เดือน
ห้องครัวร้านอาหาร 1 เม็ด / 1วัน หรือ 1 สัปดาห์
ห้องครัวสำนักงาน 1 เม็ด / 1-2 สัปดาห์
- SMART TABS 1 เม็ด ผสมกับน้ำ 1 - 5 ลิตร ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วนำไปเทบริเวณจุดที่มีปัญหา ส่วนที่เหลือเทลงบริเวณพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อช่วยลดความมันบนพื้น ลดแมลงวัน ลดแมลงสาบ เนื่องจากสามารถกินไข่แมลงวัน แมลงสาบได้ ลดการอุดตันของท่อระบายน้ำ และดับกลิ่นเหม็นได้อย่างเห็นผล
- ปัญหากลิ่นจากขยะใช้ SMART TABS 1 เม็ด ต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นกำจัดกลิ่นในกองขยะ ส่วนที่เหลือสามารถนำไปฉีดพ่นทำความสะอาดบริเวณขยะ ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ปัญหาปริมาณไขมันในถังดักไขมัน ใช้ SMART TABS 1 เม็ด / 1 สัปดาห์ ช่วยลดปริมาณที่จับตัวเป็นก้อน และกลิ่นรบกวน ลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันและแมลงอื่นๆ ที่มารบกวน
- ใช้ SMART TABS 1 เม็ดในโถส้วม ทิ้งให้ละลายแล้วกดน้ำ หรือราดเพื่อทำความสะอาด และแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น ชักโครกตัน กดน้ำไม่ลง และคราบสกปรก
- ใช้ SMART TABS 1 เม็ด ละลายในน้ำ 1 - 5 ลิตร ใช้ล้างโถปัสสาวะพื้นห้องน้ำและบริเวณท่อที่ส่งกลิ่น ส่วนที่เหลือเทลงในส้วมที่มีปัญหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ตารางเปรียบเทียบ SMART TABS กับ จุลินทรีย์อื่นๆ

SMART TABS จุลินทรีย์อื่นๆ
- อยู่ในรูปแบบเม็ดฟู่ สะดวกต่อการใช้งาน พกพา และเก็บรักษาง่าย สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อ ผสมน้ำ - มาในรูปแบบน้ำ ขวดบรรจุ 4 - 20 ลิตร จึงต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษา และไม่สะดวก ในการพกพาไปใช้งาน
- ผ่านการรับรองความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม จากสถาบัน ATTC สหรัฐอเมริกา - ไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจากสถาบัน มาตรฐาน
- อายุการใช้งานนานถึง 2 ปี ง่ายต่อการเก็บรักษา - อาจอยู่ในลักษณะของจุลินทรีย์สด หรือลักษณะ ของน้ำที่มีอาหารเพาะเชื้อเลี้ยงอยู่ เมื่ออาหารหมด จุลินทรีย์จะเสื่อมประสิทธิภาพ จึงต้อง รีบใช้ให้หมดภายใน 1 - 4 สัปดาห์

ขนาดบรรจุ

• 5 กรัม / เม็ด
(100 เม็ด / กล่อง)

สี
• ฟ้าอ่อน

กลิ่น
• หอมกลิ่นต้นสนอ่อน ๆ