บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

ION-METRIX

สารกำจัดเมือกและฆ่าเชื้อในถาดรองน้ำแอร์ (ชนิดก้อน)

ION-METRIX ทำงานอย่างไร

คนส่วนใหญ่กลัวอันตรายจากมลพิษอากาศจากภายนอกอาคารบ้านเรือน แต่มีเพียงคนส่วนน้อย เท่านั้นที่ตระหนักถึงปัญหามลพิษภายในอาคารบ้านเรือน ความจริงแล้วจากการศึกษาเมื่อปี 2527 ของ องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าคุณภาพของอากาศที่ใช้ระบบปรับอากาศมีสารพิษสะสมในอาคาร สูงมากกว่าอากาศภายนอกถึง 25 เท่า รายงานนี้ทำให้ผู้คนพากันวิตกว่า ปัญหามลภาวะของอากาศในตึก อาคารบ้านเรือนจะรุนแรงต่อมนุษย์มากกว่า มลภาวะของอากาศภายนอกอาคารเสียอีก

ปัญหาของเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่นี้เกิดจากการสะสมสิ่งสกปรกที่อยู่ในถาดรองน้ำทิ้งใต้แผง คอยล์เย็นที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศซึ่งเมื่อเริ่มทำความเย็นแล้ว จะมีน้ำหยดมาจากแผงคอยส์ (Condensate) อยู่ตลอดเวลาและเมื่อน้ำหยดลงไปที่ถาดรองน้ำทิ้ง จะไหลลงไปตามท่อสู่นอกตัวบ้านหรืออาคาร แต่เมื่อ เกิดการสะสมของเมือก เชื้อรา ตะไคร่น้ำและแบคทีเรีย ก็อาจทำให้ไปอุดตันท่อไม่สามารถไหลได้สะดวก เป็นผลทำให้น้ำในถาดล้นออกมา

ION-METRIX ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

1. อนุภาคเงินบริสุทธิ์ (Ag+) อนุภาคทองแดงบริสุทธิ์ (Cu2+) เพื่อป้องกันการเกิดแบคทีเรียและ สารป้องกันการกัดกร่อนการเกิดสนิม
2. โพลิเมทริก Biodegradable polymer ซึ่งช่วยในการยึดและปล่อยกลุ่มอนุภาค Active ingredients ลงในถาดรองน้ำอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ คือ จะเปรียบเสมือ Dosing Pump ที่ปล่อยอนุภาค ทองแดง Cu2+0.40 ppm. และอนุภาคเงิน Ag+0.04 ppm. และ Dos สารต่างๆ อย่างเที่ยงตรงตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน

จากการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีนาโนอนุภาคเงินและทองแดงของ ION-METRIX

การกำจัดเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ด้วยอนุภาคของโลหะนั้น มีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเงิน ทองแดง ทองคำ อลูมิเนียม หรือสังกะสี แต่ที่เราเลือกใช้โลหะเงินและทองแดงนั้น ก็เพราะโลหะเงิน Ag+ จะเกิดประจุบวกได้ดี และมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเพียงตัวเดียว เมื่อโลหะเงินแตกตัวกลายเป็นประจุเงินแขวนลอย (SILVER COLLOID) อนุภาคเงินนาโนก็จะไปเกาะที่ผนังของเชื้อแบคทีเรียและแทรกเข้าไปภายใน โดยเกาะ กับหมู่ SULPHYDRYL (-SH) ของเอนไซน์ที่ทำหน้าที่เผาผลาญออกซิเจนและสร้างพลังงาน (OXYGENIC METABOLIC ENZYMES) ทำให้ไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ ทำให้เจ้าเชื้อโรคแบคทีเรียขาดอาหารและตายในที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ ION-METRIX

• มีคุณสมบัติในการปล่อยอนุภาคเงินทองแดงและสารอื่นๆอย่างที่คงที่ตลอดอายุการใช้งาน
• มีรูปแบบที่เป็นชั้นทรงกระบอก ยืดหยุ่นได้ จึงง่ายต่อการนำไปใช้ในพื้นที่ที่ยากต่อการเอื้อมถึง จึงไม่มีกากหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ต้องเก็บออกตลอดอายุการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• คุณสมบัติการเกาะติดและ ไม่ลื่นเมื่อวางในถาดรองน้ำของเครื่อง

จำนวน ION-METRIX ที่เลือกใช้

จำนวน ION-METRIX ที่เลือกใช้
• ION-METRIX 1 ก้อน ใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาด 2-5 ตัน
• ION-METRIX 2 ก้อน ใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาด 10 ตัน

วิธีใช้ ION-METRIX

• นำก้อนออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางในถาดน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศบริเวณที่มีน้ำไหลผ่าน เพื่อให้น้ำยาละลายลงท่อน้ำทิ้ง
• มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (คำนวณจากปริมาณน้ำทิ้ง 1,000 ลิตร/เดือน)

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากถาดรองน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศสามารถป้องกันและแก้ปัญหาโดย ION-METRIX

ปัญหา ผลของปัญหา
เมือก ตะไคร่และมีน้ำหยดหรือ ล้นออกมาจากเครื่องปรับอากาศ ทำให้เกิดสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองรวมตัวกันเป็นโคลนอยู่ในถาดและเป็นผลทำให้เกิดการอุดตันรูน้ำทิ้งและภายในท่อน้ำทิ้งทั้งเส้น
เชื้อราและแบคทีเรีย ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ โรคปอดอักเสบที่เกิดจากการได้รับเชื้อลิจิโอเบลล่า เชื้อสเต็ปโดรค็อกคัส และเชื้อราต่างๆ
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็น ผลมาจากแบคทีเรียและสิ่งสกปรกที่รวมตัวในถาดน้ำทิ้ง
การผุกร่อนของถาดรองน้ำทิ้ง น้ำที่ขังอยู่ในถาด

สถาบันที่ให้การรับรอง

กว่า 20 ประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ไว้วางใจ ION-METRIX เพราะได้ผ่านการรับรองจากสถาบันหลักของโลกคือ EPA ซึ่งเป็นสถาบันควบคุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ NSF เป็นสถาบันควบคุมอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
"สุขภาพของท่าน คือ ... สุขภาพของเรา เราดูแลอากาศบริสุทธิ์ไว้ให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง ”