บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

ATLAS 007

น้ำยาล้างสนิมและป้องกันสนิม

รายละเอียด

CRC รวมขั้นตอนการล้างสนิมและเคลือบฟอสเฟตมาเป็นขั้นตอนเดียวกัน เหมาะที่จะใช้กับงานเหล็กทุกประเภท

คุณสมบัติพิเศษ

• เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีธาตุสังกะสี โครเมียม แมงกานีส ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด ไม่มีพิษ ไม่ก่อ ให้เกิดน้ำเสีย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ไม่มีกลิ่นที่ทำให้เกิดความรำคาญต่อผู้ใช้หรือบริเวณใกล้เคียง ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
• ไม่ทำให้คุณภาพของชิ้นงาน และคุณภาพของการเชื่อมเปลี่ยนแปลง
• ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ชิ้นงานที่ใช้ CRC แล้วเมื่อแห้งสนิทแล้ว สามารถนำไปพ่นสี เคลือบพลาสติกหรือชุบโลหะได้ทันที
• ชิ้นงานที่ใช้ CRC จะถูกเคลือบฟอสเฟตไปในตัว และชิ้นงานจะไม่ขึ้นสนิมภายใน 3 – 6 เดือน โดยประมาณเมื่ออยู่ในตัวอาคาร หรือ 3 - 7 วัน ในที่ที่มีความชื้นสูง
• ชิ้นงานที่ใช้ CRC แล้ว จะมีความหยาบมากขึ้น ทำให้การพ่นสีเคลือบพลาสติก หรือชุบโลหะสมบูรณ์ และไม่ลอกออกได้ง่าย
• เมื่อใช้ CRC ต้นทุนรวมเป็น 50 % ของการกัดสนิม และเคลือบฟอสเฟตโดยใช้วิธีอื่นๆ และเป็น 15 - 20% ของการกัดสนิมโดยใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร

ขนาดบรรจุ

5 กิโลกรัม

สี

ขาว