บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

BiOWiSHTM-Aqua FOG

จุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสีย
(ชนิดผง)

รายละเอียด

BiOWiSHTM-Aqua FOG ย่อยสลายมัน ไขมัน น้ำมัน ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถย่อยขยะอินทรีย์ที่จับก้อน ของเสียไนโตรเจน และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของระบบบำบัดน้ำเสีย ได้รับการแนะนำอย่างสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มของน้ำมัน ไขมันสูง หรือสารไฮโดร- คาร์บอนในระบบเติมอากาศ ละลายตะกอนหรือไขมัน คราบมันบนผิวน้ำ จากการวิจัยและพัฒนามากว่า 18 ปี BiOWiSHTM คือส่วนผสมของจุลินทรีย์ไบโอเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถย่อยโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่ซับซ้อน เพื่อช่วยในการกำจัดของเสีย ลดกลิ่น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มคุณภาพน้ำ

BiOWiSHTM ผลิตจากธรรมชาติ 100% ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรม และได้รับการพิสูจน์ว่าช่วยแก้ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อม (รวมทั้งการฟื้นฟู) ระบบบำบัดน้ำเสีย, ขยะมูลฝอยของดินและน้ำและการปล่อยก๊าซในภาคอุตสาหกรรม) เช่นเดียวกับภาคการเกษตร BiOWiSHTM ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมอย่างมากในเอเซีย ออสเตรเลีย ยุโรป อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา

ข้อดีของการใช้

• ลดกากตะกอนจากกระบวนการผลิต
• เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย คือบำบัดได้เร็วขึ้นประหยัดต้นทุน
• กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
• ประหยัดพลังงานได้มากเนื่องจากเติมอากาศน้อยลง
• เพิ่มประสิทธิภาพและรักษาเสถียรภาพของบ่อบำบัดน้ำเสีย
• ลดระดับของไฮโดรเจนซัลไฟต์แอมโมเนีย และไนเตรต
• ช่วยบำบัดน้ำเข้าก่อนเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ
• ทำจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารพิษและเคมี

การประยุกต์ใช้ / การนำไปใช้

เหมาะสมกับน้ำเสียที่มีปริมาณน้ำมันไขมันมากกว่า 100 มิลลิกรัม / ลิตร

หลักการสำคัญในการใช้งาน

• ความเข้มข้น
ความเข้มของที่แน่นอนของการนำ BiOWiSHTM ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมีความกว้าง อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ดีที่สุดคือ ระหว่าง 2-10 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาตรน้ำเสีย) หรือประมาณ 2-10 ส่วน ต่อล้าน (ppm.)
• Contact Time
เพื่อให้โปรแกรมการบำบัดน้ำเสียด้วย BiOWiSHTM ได้ผลมากที่สุด ควรให้ BiOWiSHTM สัมผัสกับน้ำเสียที่ต้องการบำบัดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หมายความว่าเมื่อใช้ BiOWiSHTM บำบัดน้ำเสียปริมาณมาก เช่น บ่อบำบัดฯ ขนาดใหญ่ ทะเลสาบเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องเพิ่มการกระจายตัวของ BiOWiSHTM ในแหล่งน้ำนั้น นอกจากนี้ความถี่ของการเติม BiOWiSHTM ควรตรงหรือเกินกว่าเวลาที่น้ำเสียอยู่ในระบบฯ เช่น ถ้าถังบำบัดน้ำเสียมีเวลาพักน้ำ 14 วัน ควรเติม BiOWiSHTM อย่างน้อยทุก 14 วัน ถ้าถังดักไขมันเติมเต็มทุกวัน แนะนำให้เติม BiOWiSHTM ต่อเนื่องทุกวันเช่นกัน
• อุณหภูมิ
BiOWiSHTM ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงกว้างของอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามการย่อย ชีวโมเลกุลของขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นสารประกอบเฉื่อย จะมีประสิทธิภาพดีที่สุด ที่ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 10-49 องศาเซลเซียส (หรือ 50-120 องศาฟาเรนไฮต์) ประสิทธิภาพการทำงานในช่วงกว้างของอุณหภูมิเช่นนี้ทำให้ BiOWiSHTM เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียในทะเลสาบน้ำทิ้ง กากตะกอนแห้งในอ่างเก็บน้ำทิ้งขนาดใหญ่ ในช่วงฤดูที่มีอากาศต่างกันของปี
• ค่าความเป็นกรด/ ด่าง (pH)
ช่วง pH ที่เหมาะสมในการทำงานของ BiOWiSHTM คือ pH 3.5-8.5
• ระดับออกซิเจน
เมื่อใช้ BiOWiSHTM ในขั้นตอนการเติมอากาศ ประสิทธิภาพของ BiOWiSHTM จะดีขึ้นจากระดับของออกซิเจนที่ละลายในน้ำระดับที่เหมาะสมในกระบวนการเติมอากาศคือ DO (ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ) มากกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่างไรก็ดี BiOWiSHTM มีประสิทธิภาพเท่ากันในระบบบำบัดฯ แบบไร้อากาศที่ดี DO ต่ำ

การเตรียม BiOWiSHTM ก่อนใช้งาน
BiOWiSHTM-Aqua FOG เป็นผงเชื้อจุลินทรีย์แห้งบรรจุในซองสูญญากาศ ต้องเตรียมเชื้อกับน้ำเปล่าก่อนนำไปใช้งาน ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ BiOWiSHTM แตกตัวในรูปของตัวเร่งปฏิกิริยาความเข้มข้นสูงเวลาในการเตรียมเชื้อ ควรเตรียมเชื้อในช่วง 12-24 ชั่วโมง เวลาที่น้อยเกินไปทำให้เชื้อแตกตัวไม่เต็มที่ ถ้าเตรียมเชื้อนานเกินไปก็ทำให้ BiOWiSHTM สูญเสียประสิทธิภาพหรือตาย BiOWiSHTM แต่ละแพคมีจำนวนสารอาหารเพียงพอต่อจุลินทรีย์ในขั้นตอนของการเตรียมเชื้อ
• ความเข้มข้น
ความเข้มของที่เหมาะสมในการเตรียมเชื้อ BiOWiSHTM ในน้ำเปล่า คือประมาณ 5,000 มิลลิกรัม/ ลิตร เพราะ BiOWiSHTM ถูกบรรจุในแพคเกจพร้อมสารอาหาร จึงมีความสำคัญในการเตรียมเชื้อในน้ำที่ความเข้มข้นเหมาะสม เพื่อให้เชื้อแตกตัวได้ดี
• อุณหภูมิ
อุณหภูมิในการเตรียมเชื้อที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 16-38 องศาเซลเซียส หรือ ระหว่าง 60-100 องศาฟาเรนไฮต์
• ออกซิเจน
ในการเตรียมเชื้อ BiOWiSHTM ต้องการออกซิเจนเพียงพอ ในบางกรณี ในเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมเชื้อปริมาณมากๆ แนะนำให้เติมอากาศขณะเตรียมเชื้อ ในกรณีส่วนใหญ่การใช้ภาชนะที่มีฝาเปิดและสัมผัสกับอากาศภายนอกตลอดระยะเวลาเตรียมเชื้อก่อนการใช้งานก็เพียงพอ

คุณภาพของน้ำที่ใช้เตรียมเชื้อ
BiOWiSHTM เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพ น้ำที่ใช้เตรียมต้องไม่ได้มีสารเคมีที่รุนแรง เช่น สารยับยั้งจุลินทรีย์ที่จะป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อ

ขนาดบรรจุ/ แพ็ค

1 กิโลกรัม / ซอง
(18 ซอง / กล่อง)

สี
น้ำตาล

ลักษณะ
เป็นผง