บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

ATLAS 201

น้ำยากำจัดสิ่งท่ออุดตันในระบบท่อน้ำทิ้ง
(DRAIN OPENER)

คุณลักษณะ

ATLAS 201 เป็นสารสะลายซึ่งให้ปฏิกิริยาเอ็ทโซเทอร์มิกที่มีพลังสูงและมีความเข้มข้นมากจะช่วยละลายสิ่งอุดตันต่างๆ ในทางระบายน้ำทิ้งได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่อต่างๆ และไม่มีไอที่กัดกร่อนโลหะ เหมือนกับน้ำยาประเภทอื่นๆ ซึ่งมีส่วนผสมของผงโซดาไฟที่เป็นอันตรายและ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งอุดตันที่เกิดจากอินทรีย์สารได้

ATLAS 201 ถูกออกแบบอย่างพิเศษ และแตกต่างจากวิธีการอื่นๆ ในการขจัดสิ่งอุดตัน โดยอาศัยระบบทางเคมีที่ให้ความแตกต่างโดยสิ้นเชิงซึ่งจะมีการทำงานของจุลินทรีย์ (คัดสายพันธุ์พิเศษ) ที่จะช่วยย่อย สารอินทรีย์ประเภท โปรตีน ไขมัน และกลุ่มคาร์โบไฮเดรต

ATLAS 201 มีคุณสมบัติพิเศษทางเคมี นั่นคือ มีความหนาแน่นของสารเท่ากับ 1.84 กรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งหากเทียบกับความหนาแน่นของสารมาตรฐาน (น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1 กรัมต่อมิลลิลิตร) แล้ว ATLAS 201 มีน้ำหนักมากกว่าน้ำถึงเกือบ 2 เท่า ดังนั้นเมื่อเท ATLAS 201 ลงไปในระบบท่อใดก็ตาม น้ำยาจะจมไปยังบริเวณอุดตันเพื่อทำปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของการใช้ ATLAS 201

1. เป็นน้ำยาที่สามารถแก้ไขและขจัดสิ่งอุดตันได้ดีที่สุด เนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรลีติกที่มีฤทธิ์ใน การทำปฏิกิริยาโดยตรงกับน้ำและสิ่งอุดตัน ช่วยให้น้ำธรรมดามีฤทธิ์ในการละลายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยเท่า มีประสิทธิภาพสูงมาก โดยทำให้เกิดปฏิกิริยาเอ็กโซเทอร์มิก และบรรจุตัวยาเคมีที่ให้ฤทธิ์โดยเกิดความร้อนเมื่อถูกกับน้ำ ทำให้สิ่งอุดตันค่อยๆ ละลาย
2. บรรจุอยู่ในรูปของเหลว สามารถน้ำมาใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาผสมเหมือน แบบผงทั่วๆ ไป ไม่ต้องเสียเวลารอให้ผงละลาย
3. หยุดยั้งการทำลายขนาดของท่อให้เล็กลง จากน้ำกระด้างการใช้น้ำยา ATLAS 201 อย่างสม่ำเสมอนั้น ไม่เพียงแต่ป้องกันและขจัดปัญหาของท่อน้ำที่ไหลช้า เนื่องจากการสร้างสมของสิ่งแปลกปลอมหรือของสกปรกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เท่านั้น น้ำยานี้จึงช่วยป้องกันสาเหตุที่ทำให้น้ำไหลช้าคือ ตะกรันของน้ำกระด้างได้อีกด้วย
4. ATLAS 201 ประกอบด้วยแฟกเตอร์ที่ให้ความปลอดภัย และบรรจุตัวยาพิเศษที่สงวนลิขสิทธิ์ เพื่อทำให้สาเหตุที่น้ำไหลย้อนกลับและกระเด็นออกมาน้อยลงไปทุกส่วนๆ ของท่อชนิดต่างๆ รวม ทั้งเหล็ก, เหล็กสเตนเลส, อลูมิเนียมและพลาสติกจะถูกปกป้องด้วยสารที่ให้ความปลอดภัยที่พิเศษสุด
5. ช่วยประหยัดเงินและค่าใช้จ่ายในการตามช่างประปา ลดความรำคาญใจในการใช้ท่อระบายน้ำที่ ไหลช้า ตลอดจนเวลาที่ต้องเสียไปในการทำความสะอาดหลังจากที่สิ่งปฏิกูลไหลออกมา และค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายเนื่องจากท่อน้ำตัน

วิธีการใช้งาน ATLAS 201

1. เทน้ำยาลงไปช้า ๆ จนได้ปริมาณที่ต้องการ (ปริมาณน้ำยาขึ้นอยู่กับขนาดของท่อและความรุนแรง ของการอุดตัน)
2. งดใช้บริการ 8 – 10 ชั่วโมงขึ้นไป
3. เมื่อครบเวลาราดน้ำเพื่อไล่เศษที่เกาะอยู่ตามผนังด้านข้างให้หลุดไหลไปตามน้ำ

บรรจุภัณฑ์


• 4 ลิตร / แกลลอน


สี
• เทาดำ