บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

ATLAS 12

น้ำยาละลายตะกรันในโถปัสสาวะ
(DESCALING FLUID)

วิธีใช้

• แก้ไขการตันของโถปัสสาวะ
1. นำน้ำที่ขังอยู่ในโถปัสสาวะออกจนหมด
2. เทน้ำยาลงในโถปัสสาวะที่มีตะกรันประมาณครึ่งลิตร
3. นำป้าย “ ห้ามใช้ ” มาติด เพื่อป้องกันคนมาใช้ และทิ้งไว้ 10 – 15 นาที
4. พักไว้จนน้ำยาสีแดงลงไปหมด จากนั้นกดน้ำเพื่อทำความสะอาดโถปัสสาวะอีกครั้ง ใช้งานได้ตามปกติ
หมายเหตุ : ระยะเวลาและจำนวนของน้ำยาที่ใช้สามารถปรับเพิ่มขึ้น – ลดลงได้ตามสภาพของหน้างาน

• ใช้ป้องกันการตัน
หลังจากทำความสะอาดโถปัสสาวะชายแล้ว ให้ใช้น้ำยา ATLAS 12 1 ฝา เทลงในโถปัสสาวะ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการตันจากตะกรันและช่วยลดกลิ่นย้อนได้

• ป้องกันคราบเหลืองบริเวณขอบโถ
น้ำยา ATLAS 12 ใส่ใน Foggy ฉีดพ่นบริเวณคราบเหลืองของขอบโถปัสสาวะที่ทำความสะอาดแล้วเพื่อขจัดและป้องกันคราบเหลืองที่เกิดจากตะกรัน

บรรจุภัณฑ์


• 4 ลิตร/แกลลอน


สี
• แดง