บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

OLIUM 500

น้ำมันแลกเปลี่ยนความร้อน
(HOT OIL/  HEAT TRANSFER OIL)

รายละเอียด

โอเลี่ยม 500 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นจาก พาราฟินบริสุทธิ์และสารเพิ่มคุณภาพ Anti-Oxidant ทำให้ทนความร้อนได้สูง และยืดอายุการใช้งานของน้ำมันได้ยาวนาน

คุณสมบัติพิเศษ

• ทนความร้อนสูงไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ จุดวาบไฟสูง ไหลง่าย
• ทนต่อการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน
• ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ

ลักษณะการใช้งาน

• เหมาะกับระบบถ่ายเทความร้อนทั่วไป โดยใช้กับระบบเปิดที่อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 250˚C ระบบปิดที่อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 315˚C และอุณหภูมิที่ผิวท่อไม่เกิน 340˚C
• ใช้ได้กับระบบถ่ายเทความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานฟอกย้อม, โรงงานอบแห้ง, โรงงานพลาสติก และระบบถ่ายเทความร้อนที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

ASTM Method

Specific Gravity 15C 0.8759 D-1298
Viscosity @ 40C cSt 62.90 D- 445
@100C cSt 8.398
Viscosity Index 103 D-2270
Total Acid Number mgKOH/g 0.10 D-974
Carbon Residue wt% 0.02 D-130
Flash Point C.O.C C 315 D- 92
Pour Point C -15.0 D-189
AVAILABLE IN : ISO 32, 46, 68

ขนาดบรรจุ

20 ลิตร/ถัง และ 200 ลิตร/ถัง