บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

OLIUM CPI-4600-F

น้ำมันปั๊มลมคอมเพรสเซอร์ SCREW TYPE&ROTARY TYPE FOOD GRADE H1

DESCRIPTION:

น้ำมันปั๊มลมคอมเพรสเซอร์SCREW TYPE&ROTARY TYPE FOOD GRADE H1 (ISO32,46,68)

CP-4600-46 is a custom-blended polyalphaolefin (PAO) synthetic hydrocarbon fluid giving improved lubrication at high and low temperatures, reduced volatility, good chemical inertness and hydrolytic stability, and compatibility with mineral oils and equipment designed for use with mineral oils.
CP-4600-46 is a long life lubricant formulated especially for flooded screw compressors. Other viscosities are available for specific applications.
CP-4600-46 is recommended for refrigeration services due to excellent low temperature properties. Because CP-4600-46 is synthetic, it is wax-free. A low pour point prevents lubricants from congealing in refrigeration lines. A high film strength provides improved lubricity even when diluted with refrigerants.

TYPICAL PROPERITES:

Viscosity @ 40˚C, cs, ASTM D445 46.9
Viscosity @ 100˚C, cs 7.9
Viscosity @ 100˚F 51.5
Viscosity @ 210˚F 8.13
Viscosity Index, ASTM D2270 139
Density, lb/gal. 60˚F 6.91
Pour Point ˚F(˚C), ASTM D97 -76 (-60)
Flash Point, C.O.C.,˚F(˚C), ASTM D92 475 (246)
Fire Point, C.O.C.,˚F(˚C), ASTM D92 525 (273)
Dielectric Strength, ASTM D-877 47KV
Specific Gravity, ASTM D1298 0.829
*These values are not intended for use in preparing specifications.