บริษัท ออยล์แลนด์ จำกัด

Menu

OLIUM 44

จาระบี FOOD GRADE H1 ใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา เบอร์ 0, 1, 2

รายละเอียด

โอเลี่ยม 44 ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในจุดที่ต้องการจาระบีชนิดพิเศษและมีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง จนได้มาตรฐาน H1

มีความบริสุทธิ์มาก

โอเลี่ยม 44 ไม่เป็นพิษและบริสุทธิ์มาก จาระบีนี้ผลิตขึ้นจากน้ำมันและแร่ธาตุที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก
โอเลี่ยม 44 ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก USDA ในอันดับ “AA” ซึ่งหมายความว่า สามารถใช้ได้ ในที่ที่อาจจะต้องสัมผัสกับอาหาร
วัสดุทุกชนิดที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ อยู่ในมาตรฐานของกฎหมายสหรัฐอเมริกาเรื่องอาหาร ยาและเครื่องสำอาง ในบทที่ 121.2553 และ 121.2589

ทนน้ำ

มาตรฐานด้านความสะอาดอย่างสูงของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต้องการให้มีการทำความสะอาดบ่อยๆ และสม่ำเสมอ ด้วยสารทำความสะอาดและน้ำที่มีความดัน โอเลี่ยม 44 มีคุณสมบัติในการเคลือบติดสูง จึงไม่หลุดออกโดยการฉีดของน้ำ หรือละลายไปพร้อมกับสบู่ หรือสารทำความสะอาดและยังมีความทนทานต่อไอน้ำร้อนด้วย

ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้างกว่า

ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องทำงานในอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก ตั้งแต่อุณหภูมิขนาดการหุงต้มลงไป จนถึงขนาดของห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบ เครื่องจักรที่สำคัญจะต้องได้รับการป้องกันและหล่อลื่นเป็นอย่างดี ภายในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกันมากนี้
โอเลี่ยม 44 เป็นสูตรพิเศษทนต่อความร้อนและความเย็นที่สับกัน โดยสภาพของจารบีไม่เปลี่ยน แปลง นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร

ทนกรด

ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต้องทำงานในอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก ตั้งแต่อุณหภูมิขนาดการหุงต้มลงไป จนถึงขนาดของห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบ เครื่องจักรที่สำคัญจะต้องได้รับการป้องกันและหล่อลื่นเป็นอย่างดี ภายในช่วงอุณหภูมิที่ต่างกันมากนี้
โอเลี่ยม 44 เป็นสูตรพิเศษทนต่อความร้อนและความเย็นที่สับกัน โดยสภาพของจารบีไม่เปลี่ยน แปลง นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร

SPECIFICATIONS

Worked Penetration Test ASTM D 217 265-295
Drop Point Test ASTM D566 255˚C
Pour Point -25˚C
Colour White
Oxidation Stability psi reduction in 100 hrs Test ASTM D942 is less than 50

MINERAL OIL SPECIFICATIONS:

Type Ultra high purity pharmaceutical grade mineral
Flash Point 255˚C
Pour Point (-25˚C)

SUPPLEMENTS:

Biodegradable Yes
Mineral Yes 8 ppm
Phenyl-alpha Trivenalymine Yes
Antioxidant Yes
Rust Preventative Yes
EP. Agent Yes
Metal Deactivaters Yes
Dyes No
Anti Foam Yes
Anti Wear Yes
Water Resistors Yes
Anti Odourants Yes

ขนาดบรรจุ

• 15 กิโลกรัม / ถัง
• 180 กิโลกรัม / ถัง